Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu musi tugiye kuraba insobanuro y’ubuhungiro.

Ubuhundiro ni ikibanza umuntu ajamwo kugira icago ntikimushikire.

Ico kibanza n’ikihe? Ni mw’ijambo Imana yavuze kuko uwuryakiriye akaryizera rimubera ikibanza c’umutekano.

Zaburi 91: 4-6 Izokubundikira mu moya yayo,Kand’ uzohungira musi y’ivyubi vyayo;  Ukuri kwayo n’inkinzo n’icuma co kwikingiriza. 5 e Ntuzotinyishwa n’igiteye ubgoba mw ijoro, Canke n’umwampi urashwe ku murango; 6 Canke n’ikiza kigendagendera mu mwiza, Canke n’agatikizo kayogeza mu mashoka.” Ikibazo twokwibaza uyu musi:Mbega ijambo ryayo ndaryizera ku buryo ryombera ubuhungiro nkumva ntekanye mu gihe isi iriko irahinduka?

Dusab’Imana idushikane kur’urwo rugezo.

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO  

Loading